27 sij 1918 — 29 sij 2006

ljubica pisk

"Žena sa sela puna ljubavi i vještina koje je rado dijelila s drugima."

©2023 Spiritus Memoria. Sva prava pridržana.