Jul 20, 1975 — Mar 23, 2010

marko muhić

"Sanjaj kao da ćeš živjeti zauvijek, živi kao da ćeš umrijeti danas!"

logo
©2023 Spiritus Memoria. All rights reserved.